ul. Radzymińska 163, 03-576 Warszawa
+48 513 059 721

Główna » Pogrzeb dziecka martwourodzonego

pogrzeb dziecka martwourodzonego

Strata dziecka to zawsze dla rodziców ogromny cios – niezależnie, czy stają oni przed faktem ostatniego pożegnania kilkulatka, czy dziecka, które urodziło się martwe lub zmarło w łonie matki. Uroczysty pochówek staje się ostatnią możliwością pożegnania się z potomkiem. Ceremonia pogrzebu może mieć różnorodny charakter – zarówno świecki, jak i religijny. Kościół Katolicki jak najbardziej dopuszcza możliwość pogrzebu płodu – uroczystość różni się jedynie tym, że podczas pogrzebu nie odprawia się mszy pogrzebowej, bądź jest ona odprawiana w intencji rodziców.

Dokumenty niezbędne do pochowania
dziecka martwo urodzonego

Jakkolwiek śmierć dziecka jest traumatycznym przeżyciem dla rodziców, muszą oni zgromadzić i przedstawić zakładowi pogrzebowemu odpowiednie dokumenty niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia pochówku dziecka martwo urodzonego. Prawo do przeprowadzenia pogrzebu potomka, który urodził się martwy – mają rodzice niezależnie od długości życia płodu w łonie matki.

Pierwszymi dokumentami są karta zgonu i pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, o które rodzice muszą wystąpić do szpitala w czasie 48 godzin od stwierdzenia zgonu. Następnie z tymi dokumentami powinni udać się do urzędu stanu cywilnego w ciągu kolejnych 3 dni, gdzie będą zobowiązani do wypełnienia wniosku, włącznie z wagą i płcią dziecka. W przypadku poronienia we wczesnym okresie rozwoju płodu, kiedy nie można stwierdzić jego płci, rozwiązaniem jest przeprowadzenie badań genetycznych. W USC urzędnik od ręki wystawi skrócony akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. W przypadku poronień i urodzenia dzieci martwo urodzonych nie wystawia się aktu zgonu.

Rodzice dziecka martwo urodzonego mogą otrzymać zarówno zasiłek macierzyński i urlop macierzyński, jak i zasiłek pogrzebowy. Warunkiem jest wydanie przez lekarza pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (bez tego dokumentu matka nie otrzyma należnych jej świadczeń). Rodzice mają rok od śmierci dziecka na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy. Do jego otrzymania niezbędne są oryginały dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów pogrzebu oraz skrócony odpis aktu urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym.

Jak wygląda pogrzeb dziecka martwo urodzonego?

Ceremonia pogrzebu martwo urodzonego potomka przebiega podobnie, jak w przypadku osób dorosłych. Może składać się z trzech elementów – w domu, w kościele i przy grobie, przy czym liczbę stacji określają rodzice dziecka. Warto dodać, że dzieci nienarodzone mogą być pochowane w obrządku katolickim. Jedynym elementem różniącym taki pochówek od pogrzebu osoby, której życie zakończyło się zgonem, jest fakt nie odprawiania mszy pogrzebowej. Msza w takim wypadku odprawiana jest za rodziców, a podczas ceremonii pogrzebu czytane są teksty, których celem jest ich pocieszenie.

Dom Pogrzebowy Elizjum – powierz nam organizację pogrzebu swojego martwo urodzonego Dziecka

Nasz Zakład Pogrzebowy w Warszawie pomoże Państwu zorganizować godny pochówek nienarodzonego dziecka. Proponujemy kompleksowe przygotowanie i dostosowaną do Państwa oczekiwań ceremonię pogrzebu, która pozwoli godnie pożegnać się z Potomkiem. W naszej ofercie znajdą Państwo wszystkie elementy niezbędne do uroczystego pochówku – bogaty wybór trumienek białych w różnych rozmiarach już od 40cm długości, na mniejsze płody proponujemy malutkie urny, które możemy wykorzystać bez wykonania kremacji, wiązanki i wieńce pogrzebowe, klepsydry czy specjalne tabliczki aluminiowe białe z aniołkami, specjalne mniejsze krzyże nagrobne. U nas mogą Państwo liczyć na zrozumienie i przychylność oraz pomoc w zakresie realizacji formalności pogrzebowych.

Call Now Button24H 513 059 721